ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 21 เม.ย. 2557
เวลา 02:11 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
201 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
202 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
203 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
204 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
205 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
206 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
207 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
208 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
209 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
210 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
211 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
212 ปกติ ส่งสลิปการโอนเงินบัญชีชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ... 14 มี.ค. 2557
213 ปกติ ขอแบบปพ.1 13 มี.ค. 2557
214 ปกติ สำรวจข้อมูลข้าราชการครูเพื่อใช้ในโครงการจ่ายตรงฯ 13 มี.ค. 2557
215 ปกติ รายงานการจ้างครูวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 2557
216 ปกติ การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียน 13 มี.ค. 2557
217 ปกติ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 13 มี.ค. 2557
218 ปกติ โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ปี 2557 13 มี.ค. 2557
219 ปกติ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และ... 13 มี.ค. 2557
220 ด่วนที่สุด เชิญประชุมศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13 มี.ค. 2557
หน้าแรก | หน้าก่อน | .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล : 25656 (1283 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2554 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2553 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2552 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2551 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1