ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 25 เม.ย. 2557
เวลา 04:24 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
201 ด่วนมาก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรุ้วิชาช... 18 มี.ค. 2557
202 ปกติ อนุมัติ 18 มี.ค. 2557
203 ปกติ อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2557 18 มี.ค. 2557
204 ปกติ โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ... 17 มี.ค. 2557
205 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพ... 17 มี.ค. 2557
206 ปกติ ขอขยายห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 17 มี.ค. 2557
207 ปกติ ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที... 17 มี.ค. 2557
208 ด่วนที่สุด ส่งลูกจ้างประจำเข้าโครงการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเ... 17 มี.ค. 2557
209 ปกติ ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 14 มี.ค. 2557
210 ด่วนที่สุด รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 14 มี.ค. 2557
211 ด่วนที่สุด สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน... 14 มี.ค. 2557
212 ด่วนที่สุด สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน... 14 มี.ค. 2557
213 ด่วนที่สุด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตปร... 14 มี.ค. 2557
214 ปกติ ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าค่าย NECTEC e Camp 14 มี.ค. 2557
215 ปกติ ติดต่อรับเอกสารการจัดทำเงินเดือน มี.ค. 57 14 มี.ค. 2557
216 ปกติ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้... 14 มี.ค. 2557
217 ปกติ แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน 14 มี.ค. 2557
218 ปกติ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้... 14 มี.ค. 2557
219 ปกติ กรอกข้อมูลครูอัตราจ้าง(โรงเรียนวัดชนะสงคราม) 14 มี.ค. 2557
220 ปกติ แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน 14 มี.ค. 2557
หน้าแรก | หน้าก่อน | .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล : 25704 (1286 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2554 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2553 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2552 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2551 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1