ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 19 เม.ย. 2557
เวลา 05:17 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
41 ด่วนที่สุด แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลกา... 27 มี.ค. 2557
42 ปกติ ตอบกลับ : ตอบกลับ : ข้อมูลกรอบวงเงินงบประมาณปี 255... 26 มี.ค. 2557
43 ปกติ ตอบกลับ : ตอบกลับ : ข้อมูลกรอบวงเงินงบประมาณปี 255... 26 มี.ค. 2557
44 ปกติ การจัดสรรงบประมาณเงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง ... 26 มี.ค. 2557
45 ปกติ อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2557 26 มี.ค. 2557
46 ด่วนที่สุด ตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๔ ภูมิ... 26 มี.ค. 2557
47 ปกติ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ร... 26 มี.ค. 2557
48 ปกติ ตอบกลับ : ตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเ... 26 มี.ค. 2557
49 ปกติ ตอบกลับ : การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ... 26 มี.ค. 2557
50 ด่วนที่สุด ตอบกลับ : รายงานการประชุมศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผ... 26 มี.ค. 2557
51 ปกติ การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาต... 26 มี.ค. 2557
52 ปกติ การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาต... 26 มี.ค. 2557
53 ปกติ การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาต... 26 มี.ค. 2557
54 ปกติ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ร... 26 มี.ค. 2557
55 ด่วนที่สุด ขออนุญาตบุคลากรเป็นคณะกรรมการสมาคมครูสังคมศึกษาแห่... 26 มี.ค. 2557
56 ด่วนที่สุด ขออนุญาตบุคลากรเป็นคณะกรรมการสมาคมครูสังคมศึกษาแห่... 26 มี.ค. 2557
57 ด่วนที่สุด ตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๔ ภูมิ... 26 มี.ค. 2557
58 ด่วนที่สุด ตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๔ ภูมิ... 26 มี.ค. 2557
59 ด่วนที่สุด ตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๔ ภูมิ... 26 มี.ค. 2557
60 ปกติ การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเทียงมาต... 26 มี.ค. 2557
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 6 7 8 .. | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล : 25656 (1283 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2554 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2553 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2552 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2551 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1